You are here

MBA Alum Stories

Joesph Roy

 

MBA 2016

 

jroy16@mail.ckgsb.edu.cn

 

Why MBA

 

 


 

 

Mauro EMANUELE

 

 


 

 

Nancy YAO

 

 


 

 

Felicia GUO

 

 


 

 

Rebecca LI

 

 


 

 

Boris NIKOLIC

 

 


 

 

Changmin SHIN

 

 


 

 

Marco BIAVA

 

 


 

 

Cher LIANG

 

 


 

 

Shawn LIU

 

 


 

 

Virginia LIU

 

 


 

 

Bob QIN

 

 


 

 

Alan TANG

 

MBA 2012

 

lktang12@mail.ckgsb.edu.cn

 

Getting to Know China Inside & Out

 

 


 

 

Xiao WU

 

 


 

 

Liza WU

 

 


 

 

Lisa YANG

 

MBA 2012

 

syang12@mail.ckgsb.edu.cn

 

Soft Landing in China

 

 


 

 

Xiaoning MA

 

 


 

 

Adam STEINBERG

 

 


 

 

Eva SHANG

 

 


 

 

Herbert ZHENG

 

MBA 2009

 

herbert_zheng09@mail.ckgsb.edu.cn

 

Call Me Captain

 

 


 

 

Shoghi SHI