You are here

MBA Alum Stories

Joseph Roy

 

MBA 2016

 

jroy16@mail.ckgsb.edu.cn

 

Why MBA

 

 


 

 

Mauro EMANUELE

 

 


 

 

Nancy YAO

 

 


 

 

Felicia GUO

 

 


 

 

Rebecca LI

 

 


 

 

Boris NIKOLIC

 

 


 

 

Changmin SHIN

 

 


 

 

Marco BIAVA

 

 


 

 

Greg VAN DEN BERGH

 

MBA 2012

 

 

 

From Belgium to Fintech in China

 

 


 

 

Cher LIANG

 

 


 

 

Shawn LIU

 

 


 

 

Virginia LIU

 

 


 

 

Bob QIN

 

 


 

 

Alan TANG

 

MBA 2012

 

lktang12@mail.ckgsb.edu.cn

 

Getting to Know China Inside & Out

 

 


 

 

Xiao WU

 

 


 

 

Liza WU

 

 


 

 

Lisa YANG

 

MBA 2012

 

syang12@mail.ckgsb.edu.cn

 

Soft Landing in China

 

 


 

 

Xiaoning MA

 

 


 

 

Adam STEINBERG

 

 


 

 

Eva SHANG

 

 


 

 

Herbert ZHENG

 

MBA 2009

 

herbert_zheng09@mail.ckgsb.edu.cn

 

Call Me Captain

 

 


 

 

Shoghi SHI